Policja o narkotykach na wywiadówce - Aktualości - Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

Aktualości

Policja o narkotykach na wywiadówce

Policja wspólnie z „Sanepidem” uczestniczyła w wywiadówce dla rodziców w Gimnazjum nr 1 w Sławnie. W trakcie spotkania rodzice dowiedzieli się o konsekwencjach prawnych oraz zdrowotnych zażywania przez ich dzieci substancji psychoaktywnych.

W miniony czwartek br. Specjalista ds. Nieletnich tutejszej Komendy wspólnie z przedstawicielem Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Sławnie odwiedzili Gimnazjum Miejskie nr 1w Sławnie. Spotkanie skierowane była do rodziców uczniów szkoły. Uczestniczący w nim rodzice mogli dowiedzieć się o sytuacji prawnej nieletnich oraz problematyce związanej z zażywaniem prze młodzież substancji psychoaktywnych Rodzicom w takcie spotkania zostały zaprezentowane materiały dydaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień. Uczestnicy mogli zobaczyć na własne oczy jak wyglądają narkotyki oraz dopalacze oraz jakie przedmioty, które są w posiadaniu ich pociech mogą świadczyć o zainteresowaniu ze strony dziecka substancjami psychoaktywnymi.