Aktualości

Ruszył Gminny Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Wczoraj ruszyła pierwsza tura konkursu nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Eliminacje do konkursu do szczebla powiatowego odbyły się w Szkole Podstawowej w Warszkowie.

Do konkursu przystąpili przedstawiciele z czterech szkół podstawowych i gimnazjalnych z Warszkowa, Sławska , Bobrowice i Wrześnicy. Uczestnicy musieli rozwiązać test z wiedzy teoretycznej w zakresie ruchu drogowego oraz rozwiązać zadania związane konkretnym zachowaniem m.in. na skrzyżowaniach. Pierwsze miejsce, a co za ty idzie przejście do konkursu na szczeblu powiatowym zajęli uczniowie ze szkoły we Wrześnicy. Celem konkursu jest  podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.