Uroczyste mianowanie na komendanta - Aktualości - Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

Aktualości

Uroczyste mianowanie na komendanta

Data publikacji 25.04.2017

21 kwietnia br. o godzinie 12:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sławno odbyło się uroczyste mianowanie na stanowisko komendanta mł. insp. Grzegorza Śreka. Dokonał go Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie mł.insp. Jacek Cegieła.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku dowódcy uroczystości, I Zastępcy Komendanta Powiatowego w Sławnie podinsp . Adama Zauskiego oraz wprowadzenia Sztandaru Sławieńskiej Policji. Przywitano gości, po czym odczytano decyzję Komendanta Wojewódzkiego o powołaniu na stanowisko  Komendanta Powiatowego Policji w Sławnie mł. insp. Grzegorza Śreka.  Nowy szef sławieńskiej policji przywitał się ze Sztandarem i zameldował Komendantowi Wojewódzkiemu objęcie stanowiska.
 

Pracę w policji mł. insp. Grzegorz Śrek rozpoczął 23 lata temu w Stargardzie Szczecińskim, gdzie pracował w Wydziale Dochodzeniowo - Śledczym. W 2002 roku został absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie uzyskał pierwszy stopień oficerski po czym objął stanowisko kierownicze referatu kryminalnego, w 2005 r został naczelnikiem Sekcji Dochodzeniowo Śledczej KPP w Stargardzie Szczecińskim. W 2008 r ukończył Środkowoeuropejską Akademię Policyjną MEPA. Kolejny awans przyszedł w 2011 roku kiedy mł. insp. Grzegorz Śrek został Z-ca Komendanta Powiatowego w Pyrzycach, gdzie pełnił służbę do 2013 r., w którym to został I z-cą Komendanta Powiatowego Policji w Miśliborzu i piastował to stanowisko do 01.01.2017 r. ,kiedy to zostały mu powierzone obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Sławnie. W trakcie swojej służby m. insp. Grzegorz Śrek odznaczony był m.in. Złotą Odznaką „ Zasłużony Policjant” .


Zaproszeni goście złożyli serdeczne gratulacje oraz życzenia wielu lat życia w zdrowiu, sukcesów w pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

W uroczystym mianowaniu udział wzięli m.in.: Pan Marek Subocz – wicewojewoda Zachodniopomorskiego, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie- mł.insp. Jacek Ciegieła, Robert Stępień- wicekurator Zachodniopomorskiej Oświaty, Wojciech Wiśniowski -Starosta Powiatu Sławieńskiego, Krzysztof Frankenstein- Burmistrz Miasta Sławno, Arkadiusz Klimowicz- Burmistrz Miasta Darłowo, Ryszard Stachowiak- Wójt Gminy Sławno, Radosław Głażewski- Wójt Gminy Darłowo, Radosław Nowakowski -Wójt Gminy Malechowo, Janusz Bojkowski - Wójt Gminy Postomino, podpułk. Zenon Szuterbrg Komendant- Centralnego Poligonu Sil Powietrznych w Ustce, Kmdr por. pil. Wojciech Koliczko- D-ca Grupy Lotniczej w Darłowie, Przedstawiciele Straży Granicznej, Miejskiej, Gminnej, Komendanci Jednostek Policji Garnizonu Zachodniopomorskiego