Dozór elektroniczny nie pomógł - Aktualości - Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

Aktualości

Dozór elektroniczny nie pomógł

Sławieńska policja zatrzymała 53 letniego mężczyznę, który w miejscowości Jarosławiec bezprawnie wchodził na teren ośrodków wczasowych z zamiarem popełnienia przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

11 lipca br. dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie otrzymał zgłoszenie, że do jednego z ośrodków wypoczynkowych w miejscowości Jarosławiec wtargnął mężczyzna i próbuje dostać się do pokoju kolonistów. Przybyli na miejsce policjanci zatrzymali 53 letniego mieszkańca naszego powiatu, który noc spędził w policyjnym areszcie. Mężczyzna po usłyszeniu prokuratorskich zarzutów naruszenia miru domowego oraz usiłowania dopuszczenia się obcowania płciowego z nieletnim poniżej 15 roku życia, trafił przed oblicze Sądu. Zastosowany wcześniej wobec jego osoby dozór elektroniczny okazał się być nieskuteczny w związku z czym Sąd Rejonowy  w Sławnie zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.