Dzielnicowy policjant któremu ufam - Aktualości - Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

Aktualości

Dzielnicowy policjant któremu ufam

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie we współpracy ze Stowarzyszeniem „SOS dla Rodziny” w Szczecinie przystąpiła do kontynuacji projektu „Dzielnicowy bliżej nas. W ramach projektu realizowany jest konkurs plastyczny pod nazwą „Dzielnicowy policjant któremu ufam”. Integralną częścią konkursu są spotkania dzielnicowych z uczniami szkół podstawowych w trakcie których policjanci przybliżają specyfikę pracy dzielnicowego.

W związku z konkursem plastycznym pod nazwą „Dzielnicowy, policjant któremu ufam” wczoraj dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie odwiedzili dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sławsku. W trakcie wizyty uczniowie mieli możliwość poznania specyfiki pracy policjanta oraz zapoznania się z rolą dzielnicowego. Podczas spotkania dzieci bardzo uważnie słuchały policjantów ale również zadawały wiele pytań. W trakcie wizyty dzielnicowi bardzo serdecznie zaprosili do udziału w konkursie wszystkie dzieci oraz przedstawili główne założenia konkursu.

Przypominamy konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego. Zadaniem konkursowym dla najmłodszych będzie stworzenie pracy plastycznej, pokazującej służbę dzielnicowego i sposób niesienia przez niego pomocy. Wszystko zgodnie z wyobrażeniem dziecka. Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej formie, będą oceniane przez policjantów, artystów plastyków, przedstawicieli Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” w Szczecinie i zaproszonych gości. Efektem konkursu będzie wyłonienie dwunastu najciekawszych prac, które zostaną nagrodzone i wykorzystane do stworzenia wyjątkowego kalendarza profilaktycznego na 2018 rok, przedstawiającego Policję i samego dzielnicowego, widzianych oczami dziecka.