Odprawa roczna - Aktualości - Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

Aktualości

Odprawa roczna

W dniu 22 stycznia 2018 roku o godz. 10:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sławno odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę policji sławieńskiej w 2017 roku. W odprawie uczestniczył zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski.

Przedstawianemu przez Komendanta Powiatowego Policji w Sławnie mł.insp. Grzegorza Śreka sprawozdaniu przysłuchiwali się samorządowcy, kierownicy instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz przedstawiciele współpracujących z policją innych służb mundurowych.

W 2017 roku policjanci osiągnęli 75,90% wykrywalności ogólnej przestępstw, w tym 63,70% przestępstw kryminalnych.

Z najbardziej uciążliwych i niebezpiecznych przestępstw sławieńscy policjanci wykryli 100% spraw dotyczących bójek i pobić, 30,70% kradzieży, 53,30% kradzieży z włamaniami oraz 41% spraw dotyczących zniszczenia mienia.

Łącznie policjanci wszczęli i przeprowadzili 967 postępowań przygotowawczych

Przedstawili zarzuty 117 osobom które kierowały pojazdami w stanie nietrzeźwym

Zatrzymali 24 osoby poszukiwane listami gończymi,

Interweniowali 10803 razy co daje średnio około 30 różnego rodzaju interwencji w ciągu doby

Policjanci nie tylko reagowali na zgłoszenia obywateli, ale także z własnej inicjatywy interweniowali. W 2017 roku przeprowadzili 4360 takich interwencji

Znacznym obciążeniem dla policjantów pionu prewencji były wszelkiego rodzaju zabezpieczenia. Policjanci pilnowali porządku na 5 imprezach o charakterze masowym, na 64 imprezach wymagających znacznych sił i środków oraz na 111 imprezach gminnych, powiatowych o niskim stopniu zagrożenia bezpieczeństwa.

Przez rejon Komendy Powiatowej Policji w Sławnie przebiegają główne ciągi komunikacyjne którymi przemieszczają się kibice. Każdy z przejazdów stanowi duże zagrożenie spotkań kibiców z antagonizujących klubów, ekscesów chuligańskich – kradzieży i niszczenie mienia. Takich przejazdów zabezpieczono 32. Należy zaznaczyć, że odbywały się one głównie w dni wolne od pracy, a do ich zabezpieczenia angażowano przede wszystkim policjantów korzystających z czasu wolnego

W pomieszczeniu dla osób zatrzymanych zwanym potocznie policyjnym areszcie, osadzono 551 osób w tym do wytrzeźwienia 202

Policjanci ujawnili 15627 wykroczeń za które w 8784 przypadkach zastosowali pouczenie, w 5754 przypadkach zastosowali postepowanie mandatowe, a w 1089 skierowali wnioski o ukaranie do Sądów

Ponadto mł.insp. Grzegorz Śrek przedstawił kierunki działalności policji na przyszłe lata w tym nowe sposoby kontaktu poprzez aplikację Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikację Moja Komenda

Na zakończenie swojego wystąpienia mł.insp. Grzegorz Śrek podziękował zaproszonym samorządowcom za pomoc w zabezpieczeniu sezonu letniego i pomoc w funkcjonowaniu Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Następnie głos zabrał insp. Piotr Ostrowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie opisując osiągnięte wyniki sławieńskich policjantów w porównaniu z innymi podobnymi jednostkami województwa zachodniopomorskiego.

Komenda Powiatowa Policji w Sławnie z roku na rok osiąga coraz lepsze wyniki i jest wysoko oceniana przez kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i lokalne samorządy.

 • odprawa
  1
 • odprawa
  2
 • odprawa
  3
 • odprawa
  4
 • odprawa
  5
 • odprawa
  6