Policja wspiera organizatorów imprez - Aktualości - Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

Aktualości

Policja wspiera organizatorów imprez

Przed nami sezon turystyczny, w trakcie którego czaka na naszych mieszkańców oraz turystów odwiedzających nasz region czas beztroski, urlopów oraz uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych. Wychodząc przeciw oczekiwaniom społeczeństwa dla którego najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa Komenda Powiatowa Policji w Sławnie zorganizowała w Starostwie Powiatowym w Sławnie spotkanie z przedstawicielami instytucji, na których spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej ochrony dla uczestników imprez. W spotkaniu udział wzięli włodarze miast, gmin, sołtysi oraz lokalni przedsiębiorcy.

Z uwagi na położenie geograficzne naszego regionu w czasie letnich miesięcy i wakacji w naszym powiecie odbywa się dużo imprez i festiwali, których częstym organizatorem lub współorganizatorem są władze samorządowe. Na organach wydających zezwolenie na odbycie się imprezy masowej spoczywa odpowiedzialność za to, czy impreza taka odbyła się bez żadnych zakłóceń i zagrożenia dla bezpieczeństwa jej uczestników. Dlatego też wójt, burmistrz czy prezydent miasta zawsze muszą dołożyć wszelkich starań, aby impreza była bezpieczna dla jej uczestników. Niejednokrotnie to same jednostki samorządowe są organizatorami imprez masowych i wówczas ich również, obowiązują określone przez przepisy wymagania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom władz lokalnych oraz społeczeństwa, Komenda Powiatowa Policji w Sławnie zorganizowała w Starostwie Powiatowym w Sławnie spotkanie dla włodarzy miast, gmin, sołtysów oraz lokalnych przedsiębiorców z naszego powiatu. Na spotkaniu nie zabrakło funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie, którzy na co dzień zajmują się wspomnianą problematyką. Dzięki swojej wiedzy oraz doświadczeniu mogli oni podzielić się z uczestnikami spotkania informacjami z zakresu obowiązków spoczywających na organizatorze imprez aby mogła się ona odbyć oraz była bezpieczna dla jej uczestników.

Ponadto sławieńska policja przy współpracy ze starostwem sławieńskim opracowała Poradnik organizatora imprez”, w którym umieszczone został wszystkie niezbędne informacje oraz obowiązujące przepisy prawne, których spełnienie przez organizatora w dużej mierze przyczyni się do prawidłowego przebiegu oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla uczestników imprezy.