Policjant, który mi pomógł - Aktualości - Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

Aktualości

Policjant, który mi pomógł

Wzorem lat ubiegłych organizowana jest XI edycja ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomógł". Organizatorem przedsięwzięcia jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia. Plebiscyt odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji. Inicjatywa ma na celu wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Plebiscyt pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji odbywa się od 2008 roku. Istota konkursu polega na wyróżnieniu funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie.

Kandydatów do konkursu zgłaszać mogą zarówno osoby indywidualne, jak i przedstawiciele organizacji społecznych i instytucji. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 maja 2018 roku za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się pod adresem www.policjant.niebieskalinia.pl, a także tradycyjną pocztą ("Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru. 
 
Więcej informacji dotyczących plebiscytu uzyskać można na stronach 
www.policjant.niebieskalinia.pl , www.policja.pl