Policjanci i straży wspólnie dla bezpieczeństwa - Aktualości - Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

Aktualości

Policjanci i straży wspólnie dla bezpieczeństwa

Od początku wakacji sławieńscy policjanci wspólnie ze strażakami PSP w Sławnie kontrolują obozy harcerskie stacjonujące na terenie naszego powiatu. Mundurowi spotkają się także z dziećmi korzystającymi z półkolonii. Takie działania będą prowadzone przez cały sezon letni.

W związku z porozumieniem podpisanym przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych sławieńscy policjanci wspólnie ze strażakami skontrolowali pierwsze obozy stacjonujące w naszym powiecie. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych w trakcie letniego wypoczynku mundurowi sprawdzają m.in. dojazd do miejsca wypoczynku, drogi ewakuacyjne, ale również wiedzę osób odpowiedzialnych za organizację wypoczynku.

W trakcie spotkań nie zabrakło oczywiście pogadanek z dziećmi na temat konieczności zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku nad morzem jak również podczas samego pobytu w obozie. W trakcie spotkań przypomniano również podstawowe numery alarmowe oraz zasady udzielania pierwszej pomocy jak również omówiono jak powinno się zachować podczas pożaru, nadejścia burzy, czy też zagubienia się.

Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych podobnymi kontrolami objęte zostaną wszystkie obozy harcerskie stacjonujące na naszym terenie.