MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY - Aktualości - Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

Aktualości

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY

W dniu 2 października 2018 roku, w związku z postanowieniem Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 2006 roku, obchodzony był coroczny Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy.

W dniu wczorajszym dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Sławnie aktywnie włączyli się w działania, przeprowadzając m.in. szereg spotkań profilaktycznych mających na celu zwiększanie świadomości społeczeństwa w temacie, oraz szerzenie idei życia bez przemocy.

Policjanci odwiedzili placówki oświatowe na terenie powiatu, spotykając się z nauczycielami, przeprowadzili także rozmowy z pracownikami socjalnymi Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

W trakcie przedmiotowych spotkań uczestnicy dowiedzieli się przede wszystkim czym charakteryzuje się zjawisko przemocy, oraz w jaki sposób się przed nią chronić. Policjanci podczas zajęć profilaktycznych informowali o odpowiedzialności prawnej, a także co jest niezwykle istotne, w jakich placówkach można uzyskać pomoc.

Podczas zajęć dzielnicowi przypominali, że nie należy być obojętnym wobec krzywdy drugiego człowieka i należy podejmować działania zmierzające do zaprzestania takiego działania. Na spotkaniach policjanci szczegółowo mówili także temat procedury „Niebieskiej Karty, oraz roli dzielnicowego w systemie wparcia ofiar tego typu przestępstw.