Odprawa za 2018 rok - Aktualości - Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

Aktualości

Odprawa za 2018 rok

Dziś w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sławnie odbyła się roczna odprawa służbowa podsumowująca pracę sławieńskich policjantów w 2018 roku. W uroczystości wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski, starosta sławieński Wojciech Wiśniowski, wójtowie gmin naszego powiatu, przedstawiciele współpracujących służb i instytucji, oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Jak zawsze w sali konferencyjnej zasiadły policjantki i policjanci, pracownicy cywilni oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Sławnie insp. Grzegorz Śrek podsumował efekty pracy jednostki w 2018 roku. Wskazał, że zadania z zakresu przeciwdziałania i zapobiegania przestępczości, ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń oraz dążenia do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie bezpieczeństwa zostały zrealizowane dobrze i na wysokim poziomie.

W zakresie ujawniania sprawców przestępstw wskaźnik wykrywalności ogólnej wyniósł 74,5%. Wykrywalność przestępstw kryminalnych wyniosła 66,1 %, czyli odnotowano wzrost w stosunku do 2017 roku o 2,4 %. Wzrost skuteczności wykrywczej w zakresie przestępczości kryminalnej jest wynikiem skutecznej pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej.

W zakresie bójek i pobić, wykrywalność wyniosła 100%, i pozostała na tym samym poziomie co rok wcześniej. Natomiast w kategorii rozbojów wykrywalność również wyniosła 100% co w porównaniu z rokiem ubiegłym dało wynik lepszy o 14,3%. W kategorii kradzieży wykrywalność wyniosła 43,6% co dało wynik o 12,9% wyższy w porównaniu do roku ubiegłego. W kategorii kradzieży z włamaniem, gdzie osiągnęliśmy wynik 47,7 % przy 53,3 % z roku 2017.

W kategorii przestępstw gospodarczych w 2018 roku stwierdzonych zostało 97, wobec 57 stwierdzonych rok wcześniej. Przedstawionych zostało 28 zarzutów korupcyjnych. W ubiegłym roku policjanci zabezpieczyli mienie na kwotę ponad 134 tysięcy złotych. W 2018 roku odnotowano 29 wypadków drogowych, w których zginęło 10 osób, natomiast rannych zostało 39 osób. Komendant zaznaczył, że na uzyskanie przedstawionych wyników pozwoliła praca całej sławieńskiej Policji – zarówno Komendy Powiatowej, jak i podległego Komisariatu Policji w Darłowie.

Komendant Powiatowy Policji w Sławnie podkreślił również ogromnie istotną rolę policjantów pionu prewencji w zakresie poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu.

Główny nacisk pracy profilaktycznej, jaka miała miejsce w 2018 roku, skierowany był przede wszystkim do młodzieży szkolnej, a także seniorów. Propagowanie odpowiedzialnych zachowań realizowano w ramach programów prewencyjnych i akcji informacyjnych. Kontynuowane były programy związane z bezpieczeństwem m.in. „ Bezpieczny Senior”, „ Bezpieczne Wakacje”, „ Bezpieczne Ferie”, „ Dzielnicowy, któremu ufam”, a także autorskie programy „ Moje Sławne Bezpieczne Wakacje” czy „ Via Vitae”.

Podkreślić należy, że do wszystkich osiągniętych przez sławieńską komendę wyników przyczyniła się doskonała współpraca z służbami pozapolicyjnymi oparta na wspólnych działaniach. Za pomoc, a przede wszystkim za wsparcie finansowe przeznaczone komendant podziękował władzom powiatu oraz poszczególnych gmin.

Komendant Powiatowy insp. Grzegorz Śrek przedstawił priorytety pracy sławieńskich policjantów na 2019 rok. Jednym z nich jest rozpoczęta już budowa nowej siedziby KPP Sławno, oraz remont Komisariatu Policji w Darłowie.

Podczas odprawy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski i Prokurator Rejonowy w Sławnie pan Jarosław Płachta podziękowali policjantom za zaangażowanie i pogratulowali osiągniętych w 2018 roku wyników pracy.