Komendant podziękował za uratowanie życia - Aktualości - Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

Aktualości

Komendant podziękował za uratowanie życia

Komendant Powiatowy Policji w Sławnie nadkom. Andrzej Kamoda podziękował trzem mężczyznom, którzy uratowali topiących się w Rusinowie koło Jarosławca. Do gratulacji przyłączyli się również I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sławnie mł. insp. Damian Kulczycki i zastępca Wójta Gminy Postomino Aleksandra Kurek.

Do dramatycznej sytuacji doszło 11 sierpnia w Rusinowie. Na plaży wypoczywali z rodzinami Piotr Jankowski i bracia Tomasz i Gabriel Kowal. W pewnej chwili żona jednego z nich mężczyzn, kobietę, która w rejonie falochronu, na niestrzeżonej plaży nagle zniknęła pod wodą. Mężczyźni natychmiast ruszyli na pomoc. W trakcie prowadzonej akcji, okazało się również, że pomocy potrzebował 8 – letni syn kobiety. Tylko dzięki zdecydowanemu i szybkiemu działaniu, udało się uratować tonących.

Komendant Powiatowy Policji w Sławnie nadkom. Andrzej Kamoda wyraził swój głęboki szacunek, zapewniając że ten bohaterski czyn pozostanie w pamięci jako przykład bezinteresownego poświęcenia dla innych. Słowa uznania skierowała także Zastępca Wójta Gminy Postomino Aleksandra Kurek.

Piotr Jankowski, Tomasz i Gabriel Kowal za swoją bohaterską postawę zostali nagrodzeni upominkami i pamiątkowymi dyplomami.