Komendant rozmawiał z uczniami o bezpieczeństwie - Aktualości - Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

Aktualości

Komendant rozmawiał z uczniami o bezpieczeństwie

O odpowiedzialności karnej nieletnich, najczęściej popełnianych czynach karalnych, o bezpiecznym korzystaniu z internetu to tematy, o których Komendant Powiatowy Policji w Sławnie nadkom. Andrzej Kamoda rozmawiał z uczniami Szkoły Podstawowej w Staniewicach. Wszystko po to, by wyjaśnić i uświadomić uczniom, jakie mogą być konsekwencje niezgodnych z prawem zachowań.

Komendant Powiatowy Policji w Sławnie nadkom. Andrzej Kamoda wraz z policjantami Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej w Staniewicach, Na spotkaniu poruszane były tematy związane z bezpieczeństwem. Uczniowie dowiedzieli się jakie zachowanie młodego człowieka może spowodować konflikt z prawem. Młodzieży przybliżono pojęcie rozboju, kradzieży rozbójniczej, czym się różni bójka od pobicia oraz jakie są rodzaje wykroczeń. Przestrzegano uczniów przed podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji, które mogą skończyć się przykrymi konsekwencjami i mieć wpływ na jego przyszłość.

Uczniom zwrócono uwagę na negatywne skutki niewłaściwego korzystania z portali społecznościowych oraz komunikatorów internetowych. Omawiając to zagadnienie podkreślane było znaczenie ochrony praw człowieka i jego dóbr przed bezprawnymi atakami. Nie zabrakło informacji o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Podczas spotkania Komendant przybliżył również specyfikę swojej pracy zachęcając do wyboru w przyszłości zawodu policjanta.