Aktualości

Konsultacje społeczne mieszkańców gminy z dzielnicowymi

W dniach 22-27 lutego 2017 roku w ośmiu sołectwach gminy Sławno tj. w Pomiłowie, Kwasowie, Warszkówku, Noskowie, Smardzewie, Ryszczewie, Starym Krakowie i Bobrowicach odbyły konsultacje społeczne.

W spotkaniach uczestniczył wójt Gminy Ryszard Stachowiak, a z ramienia policji kierownik rewiru dzielnicowych st. asp. Damian Stręk oraz dzielnicowi poszczególnych rejonów st.sierż. Krzysztof Ciesielski oraz st.sierż. Rafał Malecki. Podczas spotkań, tematów do rozmów nie brakowało. Dużo uwagi poświęcono bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Jak wynika z analizy spotkań, konsultacje te są niezwykle potrzebne, gdyż dają możliwość uzyskania w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami informacji o zagrożeniach występujących w lokalnym środowisku. Stwarzają możliwość zaplanowania i wdrażania przedsięwzięć, które będą zmierzały do rozwiązywania zgłaszanych problemów.

Tego rodzaju spotkania, Policja planuje przeprowadzić z mieszkańcami wszystkich gmin w powiecie sławieńskim.