KIEROWNICTWO KPP W SŁAWNIE - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

Kierownictwo

KIEROWNICTWO KPP W SŁAWNIE

 

Komendant Powiatowy Policji w Sławnie

nadkom. Andrzej Kamoda

sekretariat 59 810 05 05, fax 59 810 05 13

76 - 100 Sławno, ul. Gdańska 2


 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sławnie

podinsp. Damian Kulczycki

sekretariat 59 810 05 05, fax 59 810 05 13

76 - 100 Sławno, ul. Gdańska 2

email: damian.kulczycki@sc.policja.gov. pl

 


 

p.o. Komendant Komisariatu Policji w Darłowie

nadkom. Wojciech Wolszczak

sekretariat 94 315 73 05 , fax 94 315 73 04

76 - 150 Darłowo, ul. Rzemieślnicza 48


 

p.o. Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Darłowie

asp. szt. Bartosz Bednarczyk

sekretariat 94 315 73 05 , fax 94 315 73 04

76 - 150 Darłowo, ul. Rzemieślnicza 48


 

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Sławnie

 

nadkom. Dariusz Macurek

 

 

 


Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Sławnie

 

mł. asp. Karol Dąbrowski

 

 

 


Naczelnik Wydziału Kryminalnego
Komendy Powiatowej Policji w Sławnie

 

kom. Daniel Matuszak


Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego
Komendy Powiatowej Policji w Sławnie

 

asp. szt. Sebastian Trawiński