Struktura jednostki - Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

Struktura jednostki

Struktura jednostki

Na poniższym schemacie przedstawiono strukturę Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.