Aktualności

Uroczyste objęcie stanowiska Komendanta i przywitanie ze Sztandarem

Data publikacji 13.06.2019

Dzisiaj w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Sławnie odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego Komendanta Powiatowego Policji w Sławnie nadkom. Andrzeja Kamody.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła z dniem 21 maja 2019 roku powołał nadkom. Andrzeja Kamodę na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Sławnie. Ceremonia wprowadzenia komendanta odbyła się w sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Sławnie. Zgodnie z ceremoniałem, nowy Komendant sławieńskiego garnizonu przywitał się ze sztandarem jednostki oraz złożył meldunek o objęciu stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Sławnie. Przełożonemu sławieńskich policjantów pogratulował Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła. Serdeczne życzenia na ręce komendanta złożyli zaproszeni goście - przedstawiciele władz samorządowych, policjanci garnizonu zachodniopomorskiego i pomorskiego, wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych współpracujących z policją, duchowieństwa oraz funkcjonariusze i pracownicy Policji. W tym ważnym dla komendanta Kamody dniu towarzyszyła również jego rodzina.

Nadkom. Andrzej Kamoda podziękował za okazane zaufanie oraz zadeklarował dołożyć wszelkich starań w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sławieńskiego. Na koniec podziękował zaproszonym gościom za dotychczasową współpracę oraz zawsze okazywaną pomoc i wsparcie.

Nadkomisarz Andrzej Kamoda ma 50 lat. Służy w Policji od 1991 roku. Karierę zawodową w Policji rozpoczął jako kursant Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. W kolejnych latach służył w Komendzie Wojewódzkiej w Słupsku, a od roku 1999 roku rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie. W 2000 roku objął stanowisko kierownika Zespołu Prewencji i Ruchu Drogowego, które piastował przez 4 lata. W 2004 roku nadkom. Andrzej Kamoda objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Sekcji Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sławnie, gdzie pełnił służbę do dnia 31 maja 2009 roku. Z dniem 01 czerwca 2009 roku został mianowany na stanowisko Komendanta Komisariatu w Darłowie, gdzie służył niespełna 10 lat. Z dniem 21 maja 2019 roku nadkom. Andrzej Kamoda objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Sławnie.

Komendant został odznaczonym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Brązowym Krzyżem Zasługi, przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaką brązową Zasłużony Policjant, brązowym medalem Zasłużony dla Pożarnictwa oraz Medalem XX i XXV-lecia NSZZP przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów.

 

 

Powrót na górę strony