Przemoc domowa

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 ,poz. 1493 z późn. zm.) przemoc w rodzinie, to „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”

Rodzaje i formy przemocy:
 

PRZEMOC FIZYCZNA


Szarpanie, kopanie, popychanie, obezwładnienie, duszenie, odpychanie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, bicie otwarta ręką, pięściami, różnymi przedmiotami, przypalanie papierosami, topienie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, pozostawienie w niebezpiecznym miejscu, nie udzielenie niezbędnej pomocy,itp.
 

PRZEMOC PSYCHICZNA


Wyśmiewanie opinii, poglądów, przekonań, religii, pochodzenia, narzucanie swojego zdania, poglądów, stałe ocenianie, krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi  ludźmi, wymuszanie posłuszeństwa i podporządkowania, ograniczania snu, pożywienia i schronienia, wyzywania, używania wulgarnych epitetów, poniżanie, upokarzanie, zawstydzenie, stosowanie gróźb, szantażowanie, itp. 
 

PRZEMOC SEKSUALNA


Gwałt, wymuszenie pożycia seksualnego, nieakceptowanie pieszczot i praktyk seksualnych, zmuszenie do seksu z osobami trzecimi, sadyzm w pożyciu, wyśmiewanie wyglądu ciał i krytyka zachowań seksualnych, itp.
 

PRZEMOC EKONOMICZNA


Okradanie, zabieranie pieniędzy, nie łożenie na utrzymanie, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie  podstawowych, materialnych potrzeb rodziny,  szantażowanie,  zaciąganie długów i kredytów bez zgody współmałżonka, zmuszanie do pożyczek, uniemożliwienie korzystania  z pomieszczeń niezbędnych do zaspakajania potrzeb( kuchni, łazienka), itp.  

Pamiętaj!

Nic nie usprawiedliwia przemocy.

Za przemoc odpowiedzialna jest tylko i wyłącznie osoba która ją stosuje

Zachowanie pokrzywdzonego nie usprawiedliwia stosowania wobec niego przemocy

Stosowanie przemocy jest przestępstwem o którym mówi art 207 Kodeksu karnego Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Wykaz instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy  w rodzinie na terenie powiatu sławieńskiego

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W SŁAWNIE
ul. Sempołowskiej 2a
76-100 Sławno
tel. (59) 810 64 01
www.pcprslawno.pl

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W SŁAWNIE
ul. Kopernika 9
76-100 Sławno
tel. (59) 810 71 35
e-mail: ppp-poradnia@wp.pl
www.ppp-poradnia.pl

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA filia w Darłowie
ul. Żeromskiego 25
76-150 Darłowo
tel. (94) 314 11 49

ZESPÓŁ KURATORÓW DLA DOROSŁYCH
ul. Pułku Ułanów 20
76-100 Sławno

 

ZESPÓŁ KURATORÓW RODZINNYCH
ul. Wojska Polskiego 8
76-100 Sławno

PROKURATURA  REJONOWA W SŁAWNIE
ul. Powstańców Warszawskich 4
76-100 Sławno
tel.59 810 06 80

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SŁAWNIE
ul. Gdańska 2, 76-100 Sławno
dyżurny KPP: tel. 477 843 511, 477 843 512
tel. alarmowe: 997 lub 112 (GSM)
e-mail: dyzurny.slawno@sc.policja.gov.pl
Oficer prasowy - mł. asp. Kinga Warczak
tel. 477 843 514
kom. 691 027 570
Sekretariat komendanta KPP w Sławnie
tel. 477 843 505
fax. 477 843 504

KOMISARIAT POLICJI W DARŁOWIE
ul. Rzemieślnicza 48, 76-150 Darłowo
dyżurny KP: tel. 477 843 311
tel. alarmowe: 997 lub 112 (GSM)
e-mail: dyzurny.kp.darlowo@sc.policja.gov.pl
Sekretariat komendanta KP w Darłowie
tel. 477 843 305

ZESPÓŁ DZIELNICOWYCH W MALECHOWIE
76-142 Malechowo
tel. 477 843 574

ZESPÓŁ DZIELNICOWYCH W POSTOMINIE
76-113 Postomino
tel. 477 843 576

SEZONOWY POSTERUNEK POLICJI W JAROSŁAWCU
tel. 59 810 8507
(czynny w sezonie letnim)

FUNDACJA „NIE LĘKAJCIE SIĘ”
ul. Chełmońskiego 30
76-100 Sławno
(budynek inkubatora)
tel.606 988 319
tel. 883 541 229

PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ
ul. Rapackiego 10
76-100 Sławno
tel. 59 810 54 69

SZPITAL POWIATOWY W SŁAWNIE
ul. I Pułku Ułanów 9
76-100 Sławno
tel. 59 810 30 31
fax: 59 810 24 23
www.szpital-slawno.pl


 

 

Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu sławieńskiego

Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres

Telefon
Fax
e-mail

Kierownik OPS

GOPS Darłowo

ul. O. Tynieckiego 2,
76-150 Darłowo

(94) 314 16 50
(94) 314 09 00
gops@gminadarlowo.pl

Marzena Fedyniak

GOPS Sławno

ul. M. C. Skłodowskiej 9,
76-100 Sławno

(59) 810 66 56
(59) 810 66 55
gops@gminaslawno.pl

Marta Karbowiak

GOPS Postomino

76-113 Postomino

(59) 846 44 61
gops@postomino.pl

Krystyna Ślebioda

GOPS Malechowo

76-142 Malechowo

(94) 318 43 06
gops.malechowo@interia.pl

Zdzisława Kubiak

MOPS Darłowo

ul. O. D. Tynieckiego 20,
76-150 Darłowo

(94) 314 67 76
(94) 314 41 76
mops@darlowo.pl

Waldemar Wieczorek

MOPS Sławno

ul. Mielczarskiego 1,
76-100 Sławno

(59) 810 54 52
(59) 810 54 52
mops_slawno@pro.onet.pl

Dominika Wróbel

 

 

Wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu sławieńskiego

Nazwa placówki

Adres

Telefon
Fax
e-mail

Dyrektor placówki

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza

ul. Cieszkowskiego 4b
76-100 Sławno

(59) 810 59 30
wpow.slawno@interia.pl

Edyta Czarnuch

Dom Dziecka

ul. Morska 78
76-150 Darłowo

(94) 314 25 07
(94) 314 25 07
sekretariat.dddarlowo@wp.pl

Urszula Jastrzębska


 

 

Wykaz Sądów Rejonowych

Nazwa placówki

Adres

Telefon
Fax
e-mail

Dyrektor placówki

Sąd Rejonowy w Sławnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Wojska Polskiego 8 76-100 Sławno

(59) 810 62 68 rodzinny@slawno.sr.gov.pl

dla miast: Sławno dla gmin: Postomino, Sławno

Sąd Rejonowy w Koszalinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Wł. Andersa 34 75-950 Koszalin

(94) 342 86 26 informacja@koszalin.sr.gov.pl

dla miast: Darłowo
dla gmin: Darłowo, Malechowo

 

Powrót na górę strony