Zawiadomienie o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych

Zawiadomienie o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 34 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że doszło do naruszenia danych osobowych skutkujących ryzykiem ujawnienia danych osobowych osób objętych kwarantanną na terenie powiatu sławieńskiego.

Osoba posiadająca dostęp do systemu EWP omyłkowo przesłała dane dostępowe do konta (hasło
i login) na adres swojej prywatnej skrzynki mailowej.

Możliwymi konsekwencjami powyższego naruszenia ochrony danych osobowych mogła być: utrata kontroli nad własnymi danymi osobowymi, kradzież lub sfałszowanie tożsamości lub naruszenie dobrego imienia. Powyższe skutkować mogło m.in. próbami uzyskania przez osoby trzecie, na szkodę osoby, której dane naruszono, kredytu
w instytucjach pozabankowych czy uzyskania dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobie, której dane naruszono.

Przeprowadzone w Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie postępowanie wyjaśniające wykazało, iż nie doszło do udostępnienia danych osobowych osobom nieuprawnionym.

Jednocześnie informujemy, że o zdarzeniu został powiadomiony organ nadzorczy ‑ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku ze zdarzeniem rekomendowano działania korygujące, zmierzające do wyeliminowania prawdopodobieństwa wystąpienia podobnych incydentów w ochronie danych osobowych. Ponadto powyższy przypadek będzie przedmiotem odpraw służbowych, szkoleń z jednoczesnym poleceniem zwiększenia nadzoru nad dokumentacją służbową.

 Aby zapobiec ewentualnym próbom wykorzystania danych osobowych można podjąć środki zaradcze w postaci np. założenia konta w Biurze Informacji Kredytowej oraz aktywowanie funkcji alerty BIK, która poinformuje SMS-em
o próbie uzyskania kredytu. Inną instytucją, weryfikującą dane osobowe, jest Krajowy Rejestr Długów, który na stronie www.konsument.krd.pl umożliwia wszystkim konsumentom bezpłatne założenia konta. Dzięki temu można sprawdzić, czy jakiś podmiot złożył zapytanie dotyczące ich osoby oraz jakie informacje zostały udzielone. Strona wprowadza możliwość powiadomienia SMS-em lub emailem w sytuacji pytań o historię kredytową bez pozwolenia. Daje to możliwość szybkiej reakcji – skontaktowania się z firmą, która pobrała raport bądź z Policją.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy!

Zapytania w tej sprawie proszę kierować do:

Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie:

Sławomir Duszyński

iod.kpp.slawno@sc.policja.gov.pl

tel. 477 843 507

adres do korespondencji: 76-100 Sławno, ul. Polanowska 45D

Powrót na górę strony